CommitteeInternational Advisory Committee

1.Alberto Credi (University of Bologna, Italy)

3.Makoto Fujita (The University of Tokyo, Japan)

4.David A. Leigh (The University of Manchester, UK)

5.Yun-Bao Jiang (Xiamen University, China)

6.Rafal Klajn (Weizmann Institute of Science, Israel)

7.Yunqi Liu (Institute of Chemistry, CAS, China)

8.Bart Jan Ravoo (University of Münster, Germany)

9.Shu Wang (Institute of Chemistry, CAS, China)

10.Wei Wang (Lanzhou University, China)

11.Zhaohui Wang (Tsinghua University, China)

12.Itamar Willner (The Hebrew University of Jerusalem, Israel)

13.Frank Würthner (University of Würzburg, Germany)

14.Vivian Wing-Wah YAM (The University of Hong Kong, China)

15.Weihong Zhu (East China University of Science and Technology, China)Organization Committee


Chairman

He Tian (ECUST)

Local Organizing Committee

Jingping Qu

Xueqing Gong

Jian Chen

Changsheng Liu

Jian Li

Shuzhi Jiao

Aixiang Wang

Haiyang Yue

Wenqing Zhang

Yongsheng Li

Wei Ni

Yitao Long


Secretary General

Dahui Qu (ECUST)


Se
cretary

Yi Cheng (ECUST), Xia Lv(ECUST)

Shun Yang (ECUST), Caixin Zhao (ECUST), Tianyi Xu (ECUST)About the School
Academics
People
Administration
Quick Link